рецензия на дипломна работа, diplomni raboti, diplomni raboti i referati, referati i diplomni raboti, kursovi diplomni raboti, kursovi i diplomni raboti, дипломна работа структура, .

Всяко рецензиране или писането на рецензия е неразделен етап от подготовката и защитата на една дипломна работа.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект

Рецензия на дипломна работа !

РЕЦЕНЗИЯ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА

Ръководителят на катедрата (след консултация с научния ръководител) назначава рецензент за всяка дипломна работа. Рецензентът се запознава детайлно със съдържанието на разработката и подготвя рецензия за нея. Рецензиите обикновено имат стандартна структура и включват:

Рецензент:
Име на студента:
F №
Тема на бакалавърската теза:
Научен ръководител:

Самата рецензия на темата отразява обща информация за дипломната работа:

 • общ брой страници
 • брой части и глави
 • брой приложения
 • брой таблици и фигури
 • брой използвани литературни източници и др.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

В рецензията се препоръчва да се отразят следните моменти:

 1. Степен на актуалност на темата.
 2. Кратка характеристика на структурата на работата.
 3. Достойнства на разработката, положения и изводи, при които се е проявила самостоятелност, ерудиция, оригинално мислене, познаване на литературата, равнище на теоретична подготовка и др.
 4. Анализ на предложенията и изводите.
 5. Недостатъци на дипломната работа както по отношение на съдържанието, така и по оформлението.
 6. Общ извод за дипломната работа, за нейното съответствие на предявяваните изисквания.

Желателно е оценките да бъдат аргументирани или илюстрирани с позовавания на текста. Препоръчително е да не се правят прекомерно подробни рецензии, да не се допуска преразказване на съдържанието на дипломната работа.

 


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас