тема за дипломна работа, дипломно задание, темата за дипломна, бакалаварска теза, дипломна магистърска теза, теми, дипломен проект, задание по темата, разработка на теми , .

Не предлагаме готови теми, всяко задание за дипломна работа е уникално и изисква подобаващо внимание.

Поръчайте вашата дипломна работа, есе, казус онлайн! Дипломни и курсови работи, магистърски тези и доклади за студенти.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект

Задание за тема на Дипломна или Магистърска теза !

Задание за тема на Дипломна работа !

Обикновено в началото на учебната година почти всеки факултет и/или катедра приемат график за подготовка и провеждането на дипломирането и дипломните защити.

Важни срокове !
Една от важните дати е срокът за подаване и подписване на заданието за избор на тема. В някои университети това задание за дипломната работа минава пред катедрен съвет за удобрение. ( виж още )

Други важни срокове са: срокът за предаване на готовата дипломна работа и срокът за провеждане на публичната й защита.

Заданието за дипломна работа се подготвя след консултации между научен ръководител и дипломант. Следователно то е важна крачка в процеса на разработване на дипломната работа след избора на ръководител и тема.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

Всяко задание за дипломна работа включва:

  • пълна информация за студента (име, факултетен номер, катедра, факултет);
  • тема на дипломна работа;
  • от кого е зададена тази дипломна работа (катедра, фирма и др.);
  • ясно формулирана конкретна задача, която трябва да бъде решена в дипломната работа;
  • точно описна структурата на обяснителната записка;
  • конкретни литературни и/или други източници, които трябва да служат за първоначално запознаване с проблема и да насочат дипломанта за търсене на останалата литература по темата.

Процедура по утвърждаване на заданието !

  • В периода, предвиден в Графика на учебния процес за утвърждаване на дипломното задание, дипломантът, съвместно с ръководителя, оформят и подписват дипломното задание, след което дипломантът го предава в канцеларията на катедрата.
  • Дипломното задание се подписва от ръководителя на катедрата и се заверява във факултетната канцелария на университета.
  • Официално се заверяват 2 екземпляра на дипломното задание – едно за дипломанта и едно за катедрата.

Всеки студент може да получи своето задание за тема от катедрената или факултетната канцелария, след като темата е удобрена, а самото задание получило необходимите подписи.


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас