Магистърски проект, Магистърски проект за Свищов, дипломни за свищов, дипломни работи за свищов, теми за Свищов, магистратура Свищов дипломни работи, дипломна работа за свищов , .

Разработване на теми за Свищов ! Поръчка и консултация за Разработване и написване на Магистърска теза, Магистърски проекти и Дипломни работи за Стопанска академия - Свищов ! .

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Магистърска теза
Магистърска теза за СУ
Магистърска теза за УНСС
Магистърска теза за НБУ
Магистърска теза за МВБУ
Магистърска теза за ВУЗФ
Магистърска теза Свищов
Бакалавърски проект

Разработване на Магистърски проекти и Дипломни работи за Стопанска академия - Свищов !

МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ !

Обучението по магистърски програми в дистанционна форма за икономисти се провежда в рамките на три семестъра. Включва 7 академични дисциплини, при които оценката се формира с изпит и една академична дисциплина “Магистърски семинар” с текуща оценка в Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” – Свищов .

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ
ЗА СА "Д.А.Ценов"
- СВИЩОВ

Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на дипломна работа от нас, използвайте категорията
"Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


РЕД И УСЛОВИЯ ПРИ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В СВИЩОВ !

Съгласно практиката на мнозинството катедри в Свищов, ангажирани в осигуряването на магистърско обучение в дистанционна и задочна форма, защитата на магистърски проект изисква подготовка на кратко експозе (3-5 мин.).

ЗА ЕКСПОЗЕТО !
В експозето ясно трябва да се посочат - темата на защитаваният магистърски проект / дипломна работа, научният ръководител, основните цели и задачи, изследователската теза и постигнатите резултати. След тази въвеждаща част може да се пристъпи към отговор на зададените от рецензента въпроси.

ЗА РЕЦЕНЗИЯТА !
Отговаря се последователно на формулираните в рецензията въпроси като е препоръчително студентът да разполага с екземпляр от магистърския проект с оглед позоваване на определени параграфи, подпараграфи, схеми и др., при зададени допълнителни въпроси от страна на комисията.

ЗА ОЦЕНКАТА !
Оценката от защитата на дипломната работа се обявява от комисията и вписва в студентската книжка след приключване на защитите за съответния ден. Нанасянето на оценките от протокола в студентския картон в Центъра за магистърско и дистанционно обучение при СА "Д.А.Ценов" или респективно представянето на студентската книжка с нанесена оценка от защитата позволява да се издаде Уверение за придобита образователна степен "Магистър" по съответната икономическа специалност.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКА !

Поръчка за разработване на магистърска теза за СА "Д.А.Ценов", Свищов или консултация за разработване на тема за Свищов - телефони:

      гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 ч. - всеки работен ден)
      гр. Варна - 0885/ 31 24 60 (след 10:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден)

За връзка по интернет използвайте формата на: Заявката за поръчка

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СА "Д.А.Ценов" - Свищов !!!


©2024Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас