поръчка магистърска теза, магистърска теза УНСС, дипломна работа магистърска теза, Магистърски тези за УНСС, разработване на магистърски тези за УНСС, поръчка на дипломна за унсс, .

Изисквания при разработването на дипломна работа или магистърска теза за УНСС.

Методика за разработване, защити и оценка и поръчка на магистърски тези в УНСС.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Магистърска теза
Магистърска теза за СУ
Магистърска теза за УНСС
Магистърска теза за НБУ
Магистърска теза за МВБУ
Магистърска теза за ВУЗФ
Магистърска теза Свищов
Бакалавърски проект

Разработване на Магистърски тези за УНСС !

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА ЗА УНСС !

Магистърската теза е продължение на преддипломния проект. От Вас се очаква да подготвите текст със следното (примерно) съдържание за разработване на тема:

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Заглавна страница 

Съдържание

Увод

 • Мотивирайте избора на темата
 • Покажете актуалността на проблемите
 • Дефинирайте целите, които искате да постигнете
 • Задачите, които ще изпълните
 • Обект и предмет на изследването

Теоретична част ( виж още )

 • Обзор на информационните източници
 • Основни теоретични положения (твърдения, принципи), върху които градите работата

Изследователска част ( виж още )

 • Характеризирайте обекта и предмета на изследването
 • На кои въпроси търсите отговор?
 • Формулирайте хипотезите (предположенията), които искате да проверите
 • Опишете методологията и методиката на изследването (понятийни и емпирични индикатори, инструменти за набиране на първичната информация, проект за използване на информацията и др.)
 • Опишете начина, по който сте събрали данните (емпиричната информация).

Практически ориентирана част ( виж още )

 • Анализирайте получените данни в контекста на формулираните въпроси, чийто отговор търсите
 • Хипотезите, които проверявате
 • Опишете и обяснете резултатите
 • Формулирайте основните изводи и препоръки за: повишаване ефективността на…; подобряване на…; развитие на…; усъвършенстване на… и пр.
 • Посочете по какъв начин (евентуално) се/ще се използват получените резултати в практиката (напр. изследването е посветено на конкретна организация – персоналът е запознат с резултатите от изследването – въз основа на това …).

Заключителна част

 • Направете кратко резюме на най-важните резултати от разработката
 • Посочете възможните й продължения

Списък на информационните източници

 • Писмени източници
 • Сайтове от ИНТЕРНЕТ
 • Проведени консултации с експерти и др.

Приложения

 • Информационни материали, на които сте се позовавали, но не присъстват в основния текст.

 

Начин за комуникация за разработване
на Магистърска теза за УНСС!

Начинът за първоначална комуникация  за разработване на магистърска теза за УНСС е по Internet или Телефон. При ангажимент за разработване на дипломната работа от наша страна, комуникацията се осъществява по телефона, Internet и лично (ако сте в София или Варна).

Можете да разчитате на нас за изготвянето на Вашата тема по всяка икономическа специалност.

Благодарим ви, че избрахте да работите с нас!


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас