дипломна работа за софийския университет , магистърски тези, дипломна за софийския, магистърска теза за софийския, поръчка на дипломна работа, теми за магистърска теза, дипломна су, .

Изисквания при разработване на Магистърска теза и Дипломна работа за магистърска степен за СУ "Св.

Климент Охридски".

Указания за разработване на магистърски тези - за магистърските програми в СУ.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Магистърска теза
Магистърска теза за СУ
Магистърска теза за УНСС
Магистърска теза за НБУ
Магистърска теза за МВБУ
Магистърска теза за ВУЗФ
Магистърска теза Свищов
Бакалавърски проект

Защитита и разработване на Магистърски тези за СУ !

КОГА  СА ЗАЩИТИТЕ ?
Защитите на магистърски тези в СУ "Св. Климент Охридски" по принцип се провеждат в последната седмица на месеците февруари, юли и ноември всяка година. Конкретните дати за различните магистърски програми се обявяват малко преди този период на сайта на всеки факултет.

Дипломните проекти се представят на научните ръководители за обсъждане и оценка в срок до 10 декември (ако се явявате през февруари), 10 май (ако се явявате през юли) или 30 септември (ако се явявате през ноември). Заверката на дипломния проект е с цифрова оценка, която се вписва на страницата на последния заверен семестър.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

РЕДОВНО ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ?
Дипломантът запазва правата си за явяване на дипломна защита три календарни години след последната семестриална заверка в книжката. На първите три възможни дати за защити на магистърски тези дипломантът се явява безплатно, а на две от следващите шест има право да се яви след заплащане на една семестриална такса. След изтичане на посочените срокове Вие губите студентските си права ( виж още ).

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ ?
За вашата магистърска теза  и избор на научен ръководител, може да се обръщате към научния секретар на катедра Ви. След като знаете, какво Ви е необходимо, може да се обръщате към нас.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ТЕМА ?
На сайта на вашия факултет е възможно да има публикуван списък с ПРИМЕРНИ теми за магистри. Като се ръководите от тях и насочеността на магистърската Ви програма, която завършвате, избрания профилиращ модул и от собствените си предпочитания можете да се насочите към съответен избор на тема и да подадете заявка за одобрение. След определяне на научен ръководител темата подлежи на евентуално уточняване.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКА !
Можете да получите информация за поръчка на магистърска теза за СУ или консултация за разработване на тема за СУ на следните телефони:

      гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 ч. - всеки работен ден)
      гр. Варна - 0885/ 31 24 60 (след 10:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден)

За връзка по интернет използвайте формата на: Заявката за поръчка

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СУ "Св. Климент Охридски" !!!


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас