курсови работи, курсови проекти, курсови, разработване на курсови работи, разработка на курсови работи, курсови работи казуси, реферати курсови работи, курсови работи и реферати, , .

Поръчка на дипломни работи, магистърски тези, реферати, курсови работи, дипломна работа, висша математика, решаване на задачи за всички специалности във ВУЗФ.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Бакалавър - ВУЗФ
Магистър - ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи

Казуси за ВУЗФ - Магистърска програма

Обучението в степен „Магистър” се извършва в редовна и задочна форма на обучение по специалностите:

 • Финанси (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
 • Банково дело (редовна и задочна форма на обучение)
 • Финансов мениджмънт и маркетинг (редовна и задочна форма на обучение)
 • Застрахователно дело (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
 • Пенсионно и здравно осигуряване (редовна и задочна форма на обучение)
 • Счетоводство и контрол (редовна и задочна форма на обучение)
 • Финансов мениджмънт и маркетинг (на англ.език, редовна и задочна форма на обучение)
 • Счетоводство и анализ (дистанционна форма на обучение)
 • Корпоративен контрол и икономически анализи (дистанционна форма на обучение)

Продължителност на обучението:

 • два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска  или магистърска степен;
 • три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
 • четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)


ВАЖНО !!!

Казусите
 и курсовите работи за магистърски програми на ВУЗФ се разработват индивидуално за всеки студент!


НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ ЗА ВУЗФ !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казуси за ВУЗФ от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


 Фирмата
гарантира за индивидуалност на казуса !
 Казусите се получават във вид готов за предаване !ВНИМАНИЕ !!!
Никога не чакайте последния момент!
Поръчка и min. срок за изработване на казус или курсова работа за ВУЗФ е 12 работни дни!
Не рискувайте да бъдете от последните поръчали.


В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас