казуси ВУЗФ, казуси, казус, курсови работи по макроикономика, курсови работи разработване, kazusi, поръчка на дипломни и курсови работи, разработване на курсови работи и реферати, .

Разработване на казуси за ВУЗФ по Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Математика, Статистика, Иконометрия, Информатика, Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Основи на правото, Стопанска история, Основи на счето.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Бакалавър - ВУЗФ
Магистър - ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи

Казуси за ВУЗФ - Бакалавърска програма

Обучението в степен „Бакалавър” се извършва в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по специалностите:

  • Финанси
  • Застраховане и осигуряване
  • Бизнес мениджмънт
  • Маркетинг
  • Бизнес информатика
  • Счетоводство и контрол
  • Финансов мениджмънт и маркетинг (на англ. език, редовна и задочна форма на обучение)

Обучението в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” е с продължителност четири години (осем семестъра). То завършва с държавен изпит, след което студентът придобива професионална квалификация „Икономист”.

В учебните планове на всички специалности са включени следните базови учебни дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Математика, Статистика, Иконометрия, Информатика, Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Основи на правото, Стопанска история, Основи на счетоводството и Маркетинг.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ и КУРСОВИ РАБОТИ ЗА ВУЗФ !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казуси от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


Бакалавърска програма - ВУЗФ >


Магистърска програма - ВУЗФ >


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас