магистърски казуси, казуси за магистратура, реферати, курсови и дипломни работи, магистърски проекти, разработки, есета, казуси, теми по икономика, дипломни работи мвбу, казус, .

Предлагаме уникални реферати и Казуси за МВБУ, курсови и дипломни работи, магистърски проекти, разработки, есета, теми по икономика, туризъм, бизнесадминистрация и разработване на проекти по всички дисциплини в МВБУ.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Бакалавър - МВБУ
Магистър - МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи

Казуси за МВБУ - Магистърска програма

 Фирмата гарантира за индивидуалност на казуса !
 Казусите се получават във вид готов за предаване !


ВНИМАНИЕ !!!
Никога не чакайте последния момент!
Поръчка и min. срок за изработване на казуси за магистри МВБУ е 12 работни дни!
Не рискувайте да бъдете от последните поръчали.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               
гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!


КАЗУСИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ /МВБУ/ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ /ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ-ДО/

 Инвестиционен мениджмънт

Поръчай >

 Управленско счетоводство

Поръчай >

 Корпоративни финанси

Поръчай >

 Управление на риска

Поръчай >

 Управление на човешките ресурси

Поръчай >

 Количествени методи в управлението

Поръчай >

 Финансов анализ на фирмата

Поръчай >

 Публична администрация

Поръчай >

 Бизнес политика

Поръчай >

 Фирмен протокол

Поръчай >

 Финансово право

Поръчай >


Специализация - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 Управление на проекти и програми

Поръчай >

 Финансово управление на проекти

Поръчай >

 Планиране и контрол при проектно управление

Поръчай >

 Управление на проекти по програмите на ЕС

Поръчай >

 Управление на международни проекти

Поръчай >

 Обществени поръчки

Поръчай >


Специализация - МАРКЕТИНГ УПРАВЛЕНИЕ

 Маркетингова стратегия

Поръчай >

 Маркетингови проучвания

Поръчай >

 Потребителско поведение

Поръчай >

 Правно регулиране на маркетинговата дейност

Поръчай >

 Управление на продажбите

Поръчай >

 Ценова и дистрибуционна политика

Поръчай >Специализация, след придобита специалност "БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ" на образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 Административно право

Поръчай >

 Патентно право и интелектуална собственост

Поръчай >

 Публична администрация

Поръчай >

 Управление на риска

Поръчай >

 Управленско счетоводство

Поръчай >

 Финансов анализ на фирмата

Поръчай >

 Финансово право

Поръчай >

 Фирмен протокол

Поръчай >


Специализация - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 Обществени поръчки

Поръчай >

 Планиране и контрол при проектно управление

Поръчай >

 Управление на международни проекти

Поръчай >

 Управление на проекти и програми

Поръчай >

 Управление на проекти по програмите на ЕС

Поръчай >

 Финансово управление на проекти

Поръчай >


Специализация - МАРКЕТИНГ УПРАВЛЕНИЕ

 Маркетингова стратегия

Поръчай >

 Маркетингови проучвания

Поръчай >

 Потребителско поведение

Поръчай >

 Правно регулиране на маркетинговата дейност

Поръчай >

 Управление на продажбите

Поръчай >

 Ценова и дистрибуционна политика

Поръчай >


©2024Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас