казус, казус нбу, казуси за нбу, поръчка на казуси, казус за нбу, готови казуси, курсови работи казуси, казуси по микроикономика, казуси по макроикономика, казуси по статистика, нбу, .

В случай че Ви интересува решаване на казус за НБУ сте попаднали на правилното място.

Казуси за нов български университет по всички предмети - математика, статистика, микроикономика, макроикономика и др.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Бакалавър - НБУ
Магистър - НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи

Казуси за НБУ - Бакалавърска програма

 Фирмата гарантира за индивидуалност на казуса !
 Казусите се получават във вид готов за предаване !


ВНИМАНИЕ !!!
Никога не чакайте последния момент!
Поръчка и min. срок за изработване на казус за НБУ е 12 работни дни!
Не рискувайте да бъдете от последните поръчали.


В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)


ЦЕНТЪР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – Бакалавърска програма

Банково дело (казус)

Поръчай >

Бизнес план за инвестиции (казус)

Поръчай >

Бизнес комуникации и делови преговори (казус)

Поръчай >

Бизнес комуникации и етикет в туризма (казус)

Поръчай >

Бизнес статистика (казус)

Поръчай >

Бизнес стратегия на малката фирма (казус)

Поръчай >

Връзки с обществеността (казус)

Поръчай >

Въведение в публичната администрация (казус)

Поръчай >

Външноикономическа дейност на фирмата (казус)

Поръчай >

Данъчно облагане. Застраховане (казус)

Поръчай >

Екология и природознание в туризма (казус)

Поръчай >

Застраховане на малки и средни фирми (казус)

Поръчай >

Защита на интелектуалната собственост (казус)

Поръчай >

Икономика за мениджъри (казус)

Поръчай >

Икономика на малкото и средно предприятие (казус)

Поръчай >

Икономика на природоползването (казус)

Поръчай >

Икономика на труда (казус)

Поръчай >

Икономика на туристическата фирма (казус)

Поръчай >

Икономически структури и индустриална организация

Поръчай >

Икономически теории (казус)

Поръчай >

Индустриална организация (казус)

Поръчай >

Интелектуална собственост (казус)

Поръчай >

Информационно осигуряване в туристическата дейност

Поръчай >

Информационни системи (казус)

Поръчай >

Информационно технологии в бизнеса (казус)

Поръчай >

Логика, философия (казус)

Поръчай >

Макроикономика (казус)

Поръчай >

Макроикономически анализи (казус)

Поръчай >

Маркетинг и реклама на малка фирма (казус)

Поръчай >

Маркетинг на услугите (казус)

Поръчай >

Маркетинг на туристическия бизнес (казус)

Поръчай >

Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност

Поръчай >

Мениджмънт на туристическата фирма (казус)

Поръчай >

Международен маркетинг (казус)

Поръчай >

Международна икономика (казус)

Поръчай >

Международно междуфирмено сътрудничество (казус)

Поръчай >

Микроикономика (казус)

Поръчай >

Организационно поведение (казус)

Поръчай >

Организация на малкото предприятие(казус)

Поръчай >

Основи на екологията (казус)

Поръчай >

Основи на маркетинга (казус)

Поръчай >

Основи на правото (казус)

Поръчай >

Основи на публичното право (казус)

Поръчай >

Основи на стопанското управление (казус)

Поръчай >

Пари, банки и капиталови пазари (казус)

Поръчай >

Планиране и прогнозиране (казус)

Поръчай >

Пласментна политика (казус)

Поръчай >

Поведение на потребителя (казус)

Поръчай >

Правна защита на конкуренцията (казус)

Поръчай >

Правна култура на бизнес ръководителя (казус)

Поръчай >

Правни проблеми на малката фирма (казус)

Поръчай >

Правно регулиране на маркетинговата дейност (казус)

Поръчай >

Правно регулиране на туристическата дейност (казус)

Поръчай >

Практикум по езикова култура (казус)

Поръчай >

Предприемачество (казус)

Поръчай >

Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомун./

Поръчай >

Приложна математика за икономисти (казус)

Поръчай >

Публична финансова администрация (казус)

Поръчай >

Пъблик рилейшънс и туристическа анимация (казус)

Поръчай >

Регионална икономика (казус)

Поръчай >

Рекламен дизайн (казус)

Поръчай >

Рекламна политика (казус)

Поръчай >

Специализирани видове туризъм (казус)

Поръчай >

Сравнителна стопанска история (казус)

Поръчай >

Стокова политика и иновационен маркетинг (казус)

Поръчай >

Стратегически мениджмънт (казус)

Поръчай >

Теория на вземане на решения (казус)

Поръчай >

Теория на счетоводството (казус)

Поръчай >

Техника на външнотърговската дейност (казус)

Поръчай >

Технология и организация на ресторантьорството (казус)

Поръчай >

Технология и организация на туристическата дейност

Поръчай >

Технология и организация на хотелиерството (казус)

Поръчай >

Търговско право (казус)

Поръчай >

Управление на информационните системи (казус)

Поръчай >

Управление на качеството (казус)

Поръчай >

Управление на маркетинговата дейност (казус)

Поръчай >

Управление на националната икономика (казус)

Поръчай >

Управление на проекти (казус)

Поръчай >

Управление на промените (казус)

Поръчай >

Управление на промените и фирмената култура (казус)

Поръчай >

Управление на смесени фирми (казус)

Поръчай >

Управление на човешките ресурси (казус)

Поръчай >

Управленски счетоводен анализ (казус)

Поръчай >

Управленско счетоводство (казус)

Поръчай >

Финансов анализ на инвестициите (казус)

Поръчай >

Финансови посредници и пазари (казус)

Поръчай >

Финансово счетоводство (казус)

Поръчай >

Финансово управление на малка фирма (казус)

Поръчай >

Ценова политика (казус)

Поръчай >

В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!


©2024Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас