Казуси за УНСС, Разработване на казуси, Казус за УНСС, казус поръчка, унсс казуси, казуси, разработка на казуси, казуси за магистри, писане на казуси, поръчка казуси, безплатни казуси, .

Казуси за магистри дистанционно обучение УНСС.

Ако нямате време за изпълнение на различните задания, курсови работи, реферати, есета, казуси за УНСС.

Ако се дипломирате като специалисти, бакалаври, магистри в УНСС.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи

Казуси за бакалавърски и магистърски програми на УНСС

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Условията за изработването, представянето и оценяването на казуса са следните:

1. Казусът следва да бъде разработен на основата на посочената структура и план на развитие. Всеки въпрос следва да намери своя отговор в посочения ред и логична връзка с останалите;

2. Всеки казус трябва:

  • да започва с кратък увод, като обосновка на направения избор (например на фирмата) от страна на студента, срещнати трудности и проблеми при разработката;
  • да съдържа заключение с основните изводи от разработката;
  • ползвана информация, цитирана по установения ред, вкл. internet адреси;

3. Оценката на казуса се извършва по шестобалната система. Анулират се всички казуси, които:

  • се дублират с други;
  • не отговарят на посочените изисквания като структура, план, съдържание, информационно осигуряване, или са представени написани на ръка;
  • заимствани са от готови материали без анализ и оценка от страна на студента;


               гр. София - 0888/ 73 90 90  (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

ВАЖНО !!!
Предлагаме индивидуално разработване на казуси за редовно и дистанционно обучение по бакалавърски и магистърски програми на Университета за национално и световно стопанство и Центъра за дистанционно обучение към УНСС.

Казусите за бакалавърски и магистърски програми на УНСС се разработват индивидуално за всеки студент!


НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ ЗА УНСС !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казуси от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


 Фирмата
гарантира за индивидуалност на казуса !
 Казусите се получават във вид готов за предаване !ВНИМАНИЕ !!!
Никога не чакайте последния момент!
Поръчка и min. срок за изработване на казус за УНСС е 12 работни дни!
Не рискувайте да бъдете от последните поръчали.


В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!

ЦЕНТЪР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – Магистърска програма

Бизнес администрация (казус)

Поръчай >

Външнотърговска политика (казус)

Поръчай >

Икономика на отбраната и сигурността (казус)

Поръчай >

Икономически структури и индустриална организация (казус)

Поръчай >

Институционални анализи (казус)

Поръчай >

Количествени методи в икономиката (казус)

Поръчай >

Корпоративно управление (казус)

Поръчай >

Макроикономически теории и анализи (казус)

Поръчай >

Маркетинг (казус)

Поръчай >

Международни икономически отношения (казус)

Поръчай >

Политики на Европейския съюз (казус)

Поръчай >

Правно регулиране на бизнеса (казус)

Поръчай >

Публични финанси (казус)

Поръчай >

Публична администрация (казус)

Поръчай >

Публично право (казус)

Поръчай >

Регионална икономика (казус)

Поръчай >

Счетоводство и контрол (казус)

Поръчай >

Стратегии за управление на риска (казус)

Поръчай >

Счетоводство и финанси на предприятието (казус)

Поръчай >

Теория на пазарното стопанство (казус)

Поръчай >

Управление на екипи и лидерство (казус)

Поръчай >

Управление на качеството (казус)

Поръчай >

Управление на националната икономика (казус)

Поръчай >

Управление на проекти (казус)

Поръчай >

Управление на човешките ресурси (казус)

Поръчай >

Управленско консултиране (казус)

Поръчай >

Управленско счетоводство (казус)

Поръчай >

Финансов анализ на инвестициите (казус)

Поръчай >

Финансови пазари (казус)

Поръчай >


В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка -
свържете се с нас!

Ценовите условия за индивидуално разработване на казуси за редовно и дистанционно обучение по бакалавърски и магистърски програми на Университета за национално и световно стопанство и Центъра за дистанционно обучение се определят в зависимост от конкретния казус.


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас